Religion Feed

Cerkiew w koszarach w Pińczowie

Cerkiew w mieście wybudował 14. Jamburski Pułk Ułanów z inicjatywy swego dowódcy pułkownika Kozłowskiego i kapelana wojskowego o. Troickiego. Ściany cerkwi wykonano z miejscowego kamienia wapiennego, podłoga zaś była drewniana. Kopuły pokryto gontem. Cerkiew na górce, pośród budynków koszarowych, zbudowano na planie krzyża greckiego. Mieściła sześćset osób. Uroczyste wyświęcenie odbyło... Read more →


Wiek XX | koniec

Świat się rozleciał. Na początku XX wieku obraz świata rozpadł się na kawałki. Z głębi metafory Max Weber pisze o pękających krach, na których człowiek stoi okrakiem. Prof. Roszkowski pisze o roztrzaskanym lustrze. W XXI wieku rozpad pogłębił się i rozlazł skutecznie na wszystkie dziedziny życia, również tam gdzie nie... Read more →


Skrywanym konflikt o charakterze transcendentalnym

Na początku wyjaśnienie: zainteresowanie zapowiadanym wpisem przerosło moje oczekiwania i ręczne wprowadzenie ustawień ponad trzystu nazwisk (mnóstwo osób zgłosiło się na privie) zajęłoby mi wiele cennych kwadransów. Stąd podjąłem decyzję o publicznym dostępie do tej notki. Osobom o słabych nerwach bądź cierpiącym na modernistyczną zarazę nie polecam tej lektury. Tych,... Read more →