Religion Feed

IHS

Symbol na fasadzie kościoła Świętych Apostołów w Krakowie. Jezus Chrystus Zbawiciel. Monogram imienia Jezusa Chrystusa. Od III wieku imiona naszego Zbawiciela są czasem skracane, szczególnie w inskrypcjach chrześcijańskich (IH i XP, dla Jezusa i Chrystusa). W następnym stuleciu „sigla” pojawiają się nie tylko jako skrót, ale także jako symbol. Te... Read more →


Duchowni, którzy nie czują się duchownymi.

Duchowni, którzy nie czują się duchownymi, ale ich własny kościół tak ich nazywa. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał pastora Chojeckiego na 8 miesięcy prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Ponadto mężczyzna musi zapłacić prawie 21 tys. złotych tytułem kosztów sądowych. Wyrok nie jest prawomocny. Podczas nagrania miał on również... Read more →


Sacred Heart of Jesus

Sacred Heart of Jesus "O most holy heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with lively sorrow for my sins I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure and wholly obedient to your will. Grant, Good Jesus, that... Read more →