Religion Feed

The Tower of Babel

Pieter Bruegel the Elder (um 1525/30–1569) The Tower of Babel 1563 oak panel Kunsthistorisches Museum Vienna, Picture Gallery KHM-Museumsverband BABEL, the native name of the city called Babylon (q.v.) by the Greeks, the modern Hillah. It means “gate of the god,” not “gate of the gods,” corresponding to the Assyrian... Read more →


Karol Tarnowski | W mroku uczonej niewiedzy

Karol Tarnowski „W mroku uczonej niewiedzy” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ISBN: 978-83-8088-719-0 e-ISBN: 978-83-8088-720-6 Seria: Kim Jest Człowiek? Konsultant seri : Adam Workowski Redaktor inicjującycy: Beata Koźniewska Redakcja naukowa: Jan Tomasz Lipski Redaktor Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego: Bogusław Pielat Projekt okł‚adki: Katarzyna Turkowska Zdję™cia wykorzystane na okładce: https://commons.wikimedia.org Illustration of human torso... Read more →


wyobraźnia schorowana religii postać weźmie na się

wyobraźnia schorowana religii postać weźmie na się https://issuu.com/znak/docs/tischner_w_krainie_schorowanej_issu W krainie schorowanej wyobraźni Published on Jun 24, 2013 Wznowienie jednej z najważniejszych książek ks. Józefa Tischnera − wyboru esejów z lat 1993-1997 poświęconych dylematom polskiej religijności, stosunkowi Kościoła do demokracji i współczesnego świata, problematyce władzy, wolności i wiary. Opisując chrześcijaństwo jako... Read more →


Kościół Świętego Andrzeja w Krakowie

Kościół św. Andrzeja jest budowla romańską, kamienną, z wieżami ozdobionymi w górnych kondygnacjach ażurowymi biforiami, tak charakterystycznymi dla stylu romańskiego. Kościoły z tego okresu służyły nie tylko celom religijnym, ale także miały charakter fortecy i wszelkie predyspozycje ku temu, by odeprzeć nawet najsroższe ataki wroga Tak też było w przypadku... Read more →