Krakow Feed

Konik na biegunach | Impresja z Kazimierza

Konik na biegunach w witrynie lokalu przy Ulicy Bożego Ciała w Krakowie. Foto Wojciech Oracz Za rok może dwa, schodami na strych odejdą z ołowiu żołnierze przeminie jak wiatr uśmiechów twych świat kolory marzeniom odbierze Credit: https://www.tekstowo.pl/piosenka,urszula,konik_na_biegunach.html?fbclid=IwAR0RwpBn69eJ1in8fEz9D6U_fIj8S6POuh4HGirASLcWaXBE2Fnr7-sgihg Tekst Jacek Dybek, Kabaret Cyrulik rok 1960 wracają z ołowiu żołnierze ze strychu... Read more →


Ocalmy historyczną nazwę Placu Biskupiego

Ulotka nalepiona na ścianie kamienicy foto W.Oracz OCALMY HISTORYCZNĄ NAZWĘ PLACU BISKUPIEGO !!! Tragiczna bezprecedensowa sytuacja, w jakiej znalazła się Ukraina, bohaterska walka armii i całego narodu ukraińskiego budzą podziw, współczucie i chęć pomocy całego świata, w tym i nas, najbliższych sąsiadów i przyjaciół. Jednak te wydarzenia powinny zostać upamiętnione... Read more →