Krakow Feed

Most Retmański w Krakowie | foto Wojciech Oracz

Most Retmański foto W.Oracz Mglisty poranek 15 października 2022. Nieprzenikniona, wyciszona aura przepełniona tajemniczym światłem przy ujściu rzeki Wilki do Wisły. Wyrafinowane studium mgły. Elementy świata przedstawionego możemy bez trudu rozpoznać, Latarnie uliczne, barierki, pomost na rzece. Na drugim planie dostrzec można most z dużym wyczuciem i subtelnością przesłonięty zawiesiną... Read more →


Kamienica «Pod Jeleniami» | Rynek Podgórski w Krakowie

Adres Kraków, Rynek Podgórski 12, Brodzińskiego 2. Rodzaj: karczma Styl architektoniczny: barokowy Materiał budowy: kamienne Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_12_BK.199245, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_12_BK.426504 Jeden z najstarszych budynków Podgórza, o XVIII-wiecznej proweniencji.Charakterystyczny element zabytkowej, północnej pierzei Rynku Podgórskiego. Historia Obiekt należy do najstarszych budynków Podgórza. Był to dworek-zajazd („gościnnia”)... Read more →