Filozofia Feed

Utopie "płynnej tożsamości" – w znaczeniu totalnego kreowania samego siebie – zmieniają nasze Ja oraz ciało w byt wirtualny. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz Read more →


Stan umysłu | biesowata samotność

franekoftheday Jestem psem restauracyjno-barowym. Dobrej szamki i miski z wodą nigdy nie odmawiam. A w @kolanko6 są najlepsze „ruskie” naleśniki. https://www.instagram.com/p/CRgFJSoJdZs/ Odpisane od Agnieszka Czachor: Moja siostra, która szkoliła się na różnych kursach z robienia zdjęć, zawsze, mnie amatorowi, powtarzała: "Każda fotografia musi opowiadać jakąś historię". Każda. Czasem się irytowałam.... Read more →


Znaczenie ucieka przed znakiem

Rower fot. W.Oracz Nominaliści posługują się słowami nie używając pojęć. Wszelkie znaczenia po prostu dla nich nie istnieją. Taka metoda myślenia i mówienia daje olbrzymie możliwości manewrowani terminami werbalnymi i produkowania efekciarskich tekstów. Publiczność jest tym sposobem ślicznie robiona w konika, bo edukacja szkolna i uniwersytecka nie daje żadnych narzędzi... Read more →


Zbigniew Stawrowski Józef Tischner Dzieła Zebrane, tom czwarty Filozofia człowieka. Wykłady

Zbigniew Stawrowski Józef Tischner Dzieła Zebrane, tom czwarty Filozofia człowieka. Wykłady Książkę można kupić w sklepie internetowym pod adresem: FRONIMA Czwarty tom dzieł zebranych Józefa Tischnera jest trzecim tomem prezentującym jego wykłady, po tomach Etyka a historia (2008) oraz Współczesna filozofia ludzkiego dramatu (2012). Tym razem są to wykłady z... Read more →


Szkice z filozofii głupoty to wyjątkowy, wyrafinowany intelektualnie, zabawny zbiór traktatów, anegdot.

Głupota to słowo posiadające w języku polskim 283 synonimy występujące w co najmniej 28. różnych grupach znaczeniowych. W Szkicach zostały opisane „przypadki zawinione” wynikające z gnuśności, ewentualnie etycznej niegodziwości określonych osób, a nie przypadki, na które ktoś nie mógł mieć żadnego wpływu. Autorzy opisują swoje własne doświadczenia związane z głupotą... Read more →


Prawda zostaje zredukowana do momentu w ruchu fałszu

Ludzkość wkracza w stadium swojej historii, w którym prawda zostaje zredukowana do momentu w ruchu fałszu. Prawdziwa jest ta fałszywa mowa, którą musi się uznawać za prawdę, nawet jeśli udowodniono jej fałszywość. W ten sposób ludzkim istotom odbiera się język jako miejsce objawienia prawdy. Teraz można jedynie milcząco obserwować ruch... Read more →


Jedynym bastionem obrony racjonalności autentycznej jest katolicyzm.

Jedynym bastionem obrony racjonalności autentycznej jest katolicyzm. Racjonalność została zredukowana do nauk ścisłych. Natomiast wszystko, co nie jest formułowane na wzór matematyczny, uznane jest za nieracjonalne. W ten sposób cała kultura humanistyczna, w tym kultura naukowa wypracowana 2500 lat temu, stała się narzędziem walki ideologicznej. To, co dzisiaj obserwujemy na... Read more →