Filozofia Feed

wyobraźnia schorowana religii postać weźmie na się

wyobraźnia schorowana religii postać weźmie na się https://issuu.com/znak/docs/tischner_w_krainie_schorowanej_issu W krainie schorowanej wyobraźni Published on Jun 24, 2013 Wznowienie jednej z najważniejszych książek ks. Józefa Tischnera − wyboru esejów z lat 1993-1997 poświęconych dylematom polskiej religijności, stosunkowi Kościoła do demokracji i współczesnego świata, problematyce władzy, wolności i wiary. Opisując chrześcijaństwo jako... Read more →


Individualität | idiotês

Individualität (idiotês: Stoiker) heißt die Eigenheit, Eigenart, Sonderart, die Einheit der Merkmale und Eigenschaften eines Einzelwesens, eines Menschen, der Individualcharakter. Es kann eine physische und eine psychische, auch eine ethische Individualität unterschieden werden. Im engeren Sinne ist eine »Individualität« ein aus der Menge hervorragendes Individuum. Solche Individualität ist nur innerhalb... Read more →


Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – najstarsze polskie czasopismo poświęcone filozofii w nauce. Specyfiką ZFN jest odwoływanie się do badań interdyscyplinarnych; interesują nas zagadnienia związane z filozofią przyrody, filozofią i historią nauki a także relacje nauki i wiary. ZFN wyrasta z długiej tradycji krakowskiej filozofii przyrody sięgającej II poł. XIX wieku. Chcemy kontynuować ten klimat wzajemnych dyskusji filozofów z przedstawicielami innych nauk. Read more →


Tischner | Drogi wolności

ARCIN ŻYŁA: „Gdybym ze wszystkich wartości, jakie są w Polsce, miał dać którąś na pierwsze miejsce, dałbym wolność” – mówił ks. prof. Józef Tischner. Co w jego rozumieniu wolności przekonuje Pana najbardziej? JERZY SOSNOWSKI: Silne powiązanie wolności z chrześcijaństwem. W Nowym Testamencie pada wprawdzie zdanie: „powołani zostaliście do wolności” –... Read more →


Dni Tischnerowskie 2018

„Co może począć filozof w kraju, w którym życie społeczne zostało opanowane przez kłamstwo polityki? Dobrze zrobi, gdy napisze artykuł o filozofii kłamstwa politycznego” – tak ks. Józef Tischner tłumaczył powstanie jednego z najciekawszych esejów, jakie napisał w latach 80. ubiegłego wieku. Esej nosił podtytuł “Z badań nad istotą stalinizmu”,... Read more →


Aporie

Aporie (aporia logikê): logischer Zweifel, logische Schwierigkeit, Denkhindernis, auch absichtlich, methodisch aufgestellt als Einwand gegen eine Denkweise, gegen Dogmatismus u. dgl., so von SOKRATES, PLATO (Apol. 23 A, Phaedo 84 C, D, 85 D, Phileb. 15 C). Der Terminus Aporie auch bei ARISTOTELES (Phys. I 2, 185 b 11; III... Read more →