Current Affairs Feed

Ksiądz skandalista chce zakneblować krytykę homolobby

Ksiądz skandalista chce zakneblować krytykę homolobby Artykuł naukowy ks. prof. Dariusza Oko, opublikowany w niemieckim czasopiśmie naukowym „Theologisches”, dotyczył coraz głośniejszych przypadków nadużyć seksualnych i funkcjonującej w Kościele przestępczej sieci, połączonej homoseksualnymi praktykami oraz krzywdą swych ofiar. Ks. prof. Oko przytoczył szczegółowe opisy przypadków nadużyć władzy, jak i przestępczej działalności... Read more →


Te same siły ciemności

Niszczenie klasy średniej i prywatnego biznesu pod pretekstem "plandemii" ma ten sam wymiar oraz cel ideologiczny, ekonomiczny i społeczny, jaki miały zbrodnie popełniane przez komunistów w czasie rewolucji bolszewickiej na arystokracji, szlachcie, mieszczaństwie, "kułakach"..., czyli ubezswłasnowolnienie ludzi przez system. Zmienił się jedynie modus operandi oraz zasięg zbrodni na ogólnoświatowy. Dziś... Read more →


„De-wojtylizacja?” dr Tomasz Terlikowski     Warszawa

INSTYTUT MYŚLI JÓZEFA TISCHNERA „De-wojtylizacja?” dr Tomasz Terlikowski (Warszawa) 14 listopada (czwartek), godz.17:00 ul. Sławkowska 14 (I piętro) Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Read more →


Prof. Zbigniew Stawrowski | Wykład o etycznym wymiarze aborcji

„Aborcja - fakty i mity” - konferencja z udziałem dr. inż Antoniego Zięby, dr. hab. Joanny Dangel, prof. Zbigniewa Stawrowskiego, prof. Bogdana Chazana oraz psycholog Sylwii Kuczyńskiej, zorganizowana przez Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo na Uniwersytecie Warszawskim 29 marca 2010 r. Wystąpienie prof. Zbigniewa Stawrowskiego „Aborcja z punktu widzenia etyki”.... Read more →


Puste slogany Fundacji Batorego

W ostatnich miesiącach organizowanych jest coraz więcej tzw. marszów równości i innych parad LGBT? Media donoszą o kolejnych manifestacjach w polskich miastach, przedstawiając je jako oddolne i spontaniczne inicjatywy. To mit! Przemarsze pod tęczowym szyldem, podobnie jak wcześniej czarne marsze, to jedno z najskuteczniejszych narzędzi świetnie przemyślanej strategii ataku na... Read more →


Polska i Holokaust – fakty i mity

Polska i Holokaust – fakty i mity Przygotowaliśmy obszerne opracowanie pt. “Polska i Holokaust: fakty i mity”. Poniżej publikujemy krótkie streszczenie tego na co zwróciliśmy uwagę. Chcielibyśmy, aby te treści, także we fragmentach, były wykorzystywane przez Państwa w dyskusjach, powielane w komentarzach pod artykułami i na forach internetowych. To gotowe... Read more →