Books Feed

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – najstarsze polskie czasopismo poświęcone filozofii w nauce. Specyfiką ZFN jest odwoływanie się do badań interdyscyplinarnych; interesują nas zagadnienia związane z filozofią przyrody, filozofią i historią nauki a także relacje nauki i wiary. ZFN wyrasta z długiej tradycji krakowskiej filozofii przyrody sięgającej II poł. XIX wieku. Chcemy kontynuować ten klimat wzajemnych dyskusji filozofów z przedstawicielami innych nauk. Read more →


ON

ON Rafał Wojaczek RAFAŁ WOJACZEK urodził się 6 grudnia 1945 roku w Mikołowie. Był drugim synem Edwarda i Elżbiety Wojaczków. Jego pokolenie to rówieśnicy PRL, ze względu na charakterystyczną datę urodzin na drugie Wojaczek otrzymuje imię Mikołaj. W latach młodzieńczych interesuje się fotografią - zdjęcia wykonuje podarowaną mu przez ojca... Read more →


TRAKTAT LOGICZNO-FILOZOFICZNY Ludwig Wittgenstein

Książka dotyczy problemów filozoficznych i pokazuje — jak sądzę — że płyną one z niezrozumienia logiki naszego języka. Cały jej sens można ująć tak: co się w ogóle da powiedzieć, da się jasno powiedzieć; o czym zaś nie można mówić, o tym trzeba milczeć. https://pl.scribd.com/document/132581039/3512893-Wittgenstein-Traktat-LogicznoFilozoficzny Read more →