Chleb ze szperanda | foto Wojciech Oracz
Globalizm to zniewolenie | Cóż to jest „praworządność”?

Kościół Nihilistów | religia wymyślona

Fot. Tobiasz Papuczys

«W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów wierzeń i szeroko rozumianych praktyk ezoterycznych, jakie zyskują coraz większą popularność, odrzucamy wszelkie metafizyczne założenia, mistyczne dogmaty i prawdy objawione stojące w kontrze do aktualnej wiedzy naukowej, opartej na racjonalnych, empirycznie zweryfikowanych dowodach. Tym samym jesteśmy stowarzyszeniem w subwersywny sposób wykorzystującym aurę religijności po to, aby krzewić sceptycyzm wobec fundamentalistycznych doktryn. Nie interesuje nas naśladownictwo hierarchicznych struktur religijnych i elitarnych kręgów wiedzy tajemnej. Nasza społeczność cechuje się antyelitaryzmem. Wśród nas nie ma duchownych i papieży. Są tylko bracia i siostry.»

«Kościół Nihilistów umiejscowić można zatem w obrębie tzw. religii wymyślonych, takich jak: Kościół Latającego Potwora Spaghetti i dyskordianizm, czy grupy aktywistów działających pod nazwą Świątynia Szatana. Naszą wspólną cechą jest przekonanie, że wszystkie religie mają genezę w ludzkich działaniach, a tym samym bez wyjątku zasługują na miano wymyślonych. Zasadnicza różnica między parareligijnymi formacjami a religiami tradycyjnymi polega na intencjonalności. Te pierwsze powstają z misją sekularyzacji społeczeństwa. Natomiast kulty rozumiane klasycznie traktują swoje prawdy objawione z największą powagą i czcią, a przedstawiany przez nie opis świata przyjmują za faktyczny i obiektywny.»

«Działania Kościoła Nihilistów lokują się głównie w obrębie praktyk artystycznych. Nie jesteśmy oficjalnie zarejestrowaną organizacją religijną. Jest to w Polsce o wiele trudniejsze niż w innych krajach. Niemniej jednak pojawiła się już pierwsza osoba ochrzczona w obrządku katolickim, która dokonała apostazji na rzecz naszej wspólnoty. Znana krakowska artystka Małgorzata Wielek-Mandrela wypisała się z Kościoła katolickiego, podając jako główny argument więź duchową z Kościołem Nihilistów. Jest to jeden z wielu przykładów pokazujących, że nasza społeczność nie ogranicza się wyłącznie do trójki założycieli. Od samego początku zapraszaliśmy do udziału w naszych wydarzeniach osoby z różnych kręgów artystycznych.»

https://elementymag.art/3888-2/

 


 

ELEMENTY

ELEMENTY

Cele i zakres czasopisma

„Elementy. Sztuka i Dizajn” to półrocznik wydawany w lipcu i lutym przez Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tytuł „Elementy. Sztuka i Dizajn” nawiązuje do fragmentów wiedzy, które kompletujemy stosownie do wybranych przez nas zadań i tematów z zakresu sztuk wizualnych, kultury audiowizualnej i współczesnej humanistyki. Elementy wiedzy teoretycznej i sztuk wizualnych, które są dla siebie komplementarne, zazębiają się, układają się w obraz kultury współczesnej.

Chcemy rozwijać problematykę łączności obrazu i tekstu – korespondencji sfery wizualnej i tekstualnej, ich (nie)komplementarności i (nie)przekładalności. Przywiązujemy dużą wagę do różnorodności języków wypowiedzi i interpretacji.

 

Comments