Konto z ograniczeniami
Dyplom z miłości

Ocalmy historyczną nazwę Placu Biskupiego

Petycja

Ulotka nalepiona na ścianie kamienicy  foto W.Oracz

OCALMY HISTORYCZNĄ NAZWĘ PLACU BISKUPIEGO !!!

Tragiczna bezprecedensowa sytuacja, w jakiej znalazła się Ukraina, bohaterska walka armii i całego narodu ukraińskiego budzą podziw, współczucie i chęć pomocy całego świata, w tym i nas, najbliższych sąsiadów i przyjaciół. Jednak te wydarzenia powinny zostać upamiętnione w inny sposób. Bohaterom Ukrainy należy się w Krakowie prominentna ulica lub plac, ale nie kosztem  najstarszej substancji zabytkowej miasta. Można rozważyć dolną część Ronda Mogilskiego, która nie ma nazwy, a jest położona blisko siedziby konsulatu Ukrainy.

Tradycyjna nazwa „plac Biskupi” i historyczna nazwa „ulica Biskupia” są jednymi  z najstarszych w Krakowie, których korzenie sięgają głębokiego średniowiecza. W źródłach znajdujemy informacje, że ok. 1220 roku biskup Iwo (Odrowąż) przekazał  teren między Biskupim a Pędzichowem klasztorowi Św. Ducha na szpital. Nazwa Biskupie występuje także w licznych dokumentach z czasów późniejszych. Nazwy „ulica Biskupia” i „plac Biskupi” podlegają ochronie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy O Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami: „Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej”.  

Radny Łukasz Wantuch przygotował projekt uchwały, by plac Biskupi zmienił nazwę na Bohaterów Ukrainy. https://dziennikpolski24.pl/krakow-radny.../ar/c1-16073279

 

Ulica Biskupia

Ulica Biskupia

Mamy dysonans poznawczy. Na oficjalnym planie Krakowa jest Ulica Biskupia. Nie ma Placu Biskupiego. W korespondencji oficjalnej kierowanej do urzędu miasta należy bardzo uważać co i jak zostanie napisane. Pismo w sprawie „Placu Biskupiego” może zostać łatwo odrzucone przez urzędników bez rozpatrzenia, ponieważ obiekt o nazwie „Plac Biskupi” formalnie nie istnieje.

W potocznym, codziennym, użyciu funkcjonuje nazwa „Plac Biskupi”. Wystarczy udać się własną osobą w rejon ulic Krowoderskiej i Łobzowskiej, aby naocznie i pewnie stwierdzić, iż to jest plac. Urzędniczy nie wiadomo czemu widzą inaczej.

– Wojtek Oracz


 

Bohaterów_Wietnamu

W epoce PRL radni wykazali więcej rozsądku. Utworzona została Ulica Bohaterów Wietnamu na nowo budowanym osiedlu mieszkaniowym. Nie widzę przeszkód, aby zrobić coś podobnego obecnie o ile komuś bardzo na tym zależy. Z mojej strony chciałbym wskazać jedną, ważną okoliczność. Wojna na Ukrainie jeszcze się nie skończyła i nie wiemy, kiedy się skończy. A więc tak naprawdę nie wiemy o czym mówimy.

– Wojtek Oracz

Bohaterów Wietnamu

 


 

Rename the strret the Russian Embassy

Źródło: Ukraine Street 

„Zmuszanie rosyjskich ambasad na całym świecie do „przeniesienia się” na ulicę Ukraińską jest częścią naszych ogólnoświatowych wysiłków na rzecz izolowania Rosji i deputinizacji świata. Rosjanie będą musieli, dosłownie wszędzie i zawsze, czytać nazwę „Ukraina”. Będzie to codzienne przypomnienie, że Ukraina jest suwerennym państwem, które zwycięży i będzie zawsze istniało, bez względu na to, jak usilnie Rosja próbuje odmówić nam prawa do istnienia”— powiedział Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy.

 

 

 

 

 

 

Comments