Previous month:
styczeń 2022
Next month:
marzec 2022

luty 2022

Marzanna z Walencji | foto Włodek Fenrych

W Walencji odpowiednikiem topienia Marzanny jest palenie figur zrobionych z papier-maché. Jest to zwyczaj na powitanie wiosny, nazywa się fallas i obecnie jest oczywiście atrakcją turystyczną miasta. Figury są często wysokiej jakości rzeźbami, dlatego od lat trzydziestych jest konkurs na najlepszą, która zostaje ocalona z płomieni i zachowana dla potomnych... Read more →


Te zdjęcia zrobiłem jakiś czas temu, ale myślę, że teraz jest właśnie dobry czas, by je opublikować. Są to ikony Jerzego Nowosielskiego w krakowskiej cerkwi przy ulicy Szpitalnej. Nowosielski był wyznania prawosławnego i w sposób naturalny malował ikony. Ciekawe, że podobno miał trudności z tym, by były one traktowane jak... Read more →


Mistrz i uczeń

Wśród moich znajomych mam kilku bardzo dobrych malarzy. Jak odróżnić malarza od pacykarza? Dla wyjaśnienia posłużę się starą anegdotą. Dla mistrza świat jest zbudowany z koloru. Dla ucznia świat jest pomalowany na kolorowo. Malarz, mistrz, w swoim postrzeganiu, widzi bezprzedmiotowo. Potem siada do sztalugi i maluje realistyczny obraz, martwą naturę,... Read more →