Podważenie podstawowych norm prawa
Stan umysłu | biesowata samotność

Dysonans poznawczy

Dysonans poznawczy

 

W swych listach często pytacie mnie, co to jest dysonans poznawczy i jakie mógłbym podać przykłady.

Już wyjaśniam !

Wyobraźcie sobie typowego lewaka - cowidianina, zwolennika PiS-owskiego sanitaryzmu, a zarazem otwarcia granic Polski na imigrantów z Afganistanu [ ha ha ha, "imigrantów".... ha ha, "z Afganistanu".... ostatnim razem się tak uśmiałem w 1973, jak się cioci Marysi cycek wkręcił w wyżymaczkę pralki Frania... ].

No i taki lewacki, covidiański szur dowiaduje się, że w Afganistanie wyszczepiono ok.0,6% mieszkańców, i teraz w jego durnej, zatrutej czerwonym i różowym jadem łepetynie pojawia się DYSONANS POZNAWCZY 😉

 

Dysonans poznawczy oznacza sytuację jednostki, „(…) która zdaje sobie sprawę z rażącej sprzeczności pomiędzy swoimi wierzeniami, opiniami, wyznawanymi wartościami lub przewidywaniami a odbieranymi przez nią rzeczywistymi informacjami dotyczącymi danej sprawy lub między jej własnym zachowaniem i poglądami (np. osoba uznająca ideę równości wszystkich narodów nie zgadza się na uznanie praw politycznych przedstawicieli mniejszości zamieszkujących dane państwo)” (Słownik socjologiczny 1998: 50).

Teorię dysonansu poznawczego sformułował Leon Festinger w 1957 roku. Opiera się ona na założeniu, że w przypadku pojawienia się dwóch sprzecznych sądów człowiek odczuwa dysonans (napięcie), który chce zredukować. Aby tego dokonać odpowiednio dostosowuje swoje myślenie.

 

Ludzie dochodzą do pewnych przekonań nie tyle na zasadzie logiki, ile odwołując się do swych potrzeb psychologicznych; mamy więc do czynienia ze swego rodzaju psychologiką.

BIBLIOGRAFIA

  1. Myers, D. G. 2003. Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
  2. Słownik socjologiczny. 1998. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.
  3. Słownik socjologii i nauk społecznych. 2005. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

 

 

Confused-880735_1280

Comments