Previous month:
kwiecień 2021
Next month:
czerwiec 2021

maj 2021

BoscaJola foto W.Oracz

BoscaJola foto Wojciech Oracz Niniejszy dziennik stanowi okazję przekroczenia heroicznych, acz nieskutecznych prób wyjścia z impasu poprzez bezkrytyczne resuscytacje bądź wywoływanie podmiotowości postnowoczesnej, której problematyczne przesłanki zostały w XXI wieku skutecznie zdekonstruowane i zmanipulowane operacjami Big-Tech. Ofiarą spekulatywnych czystek, bezideowego myślenia trasami mediów społecznościowych, padła krytyczna moc mierzenia się z... Read more →