Ulica Szewska w Krakowie fot. W.Oracz
Najpierw testy | ze strachu o zdrowie

Te same siły ciemności

Marek siły ciemności

 

Niszczenie klasy średniej i prywatnego biznesu pod pretekstem "plandemii" ma ten sam wymiar oraz cel ideologiczny, ekonomiczny i społeczny, jaki miały zbrodnie popełniane przez komunistów w czasie rewolucji bolszewickiej na arystokracji, szlachcie, mieszczaństwie, "kułakach"..., czyli ubezswłasnowolnienie ludzi przez system. Zmienił się jedynie modus operandi oraz zasięg zbrodni na ogólnoświatowy. Dziś mamy do czynienia z tym, o czym marzyli zbrodniczy psychopaci - Lenin i Trocki- z rewolucją wszechświatową. Stoją za nią te same siły ciemności, które stały za bestialstwem bolszewickim.

Marek Lubiński

 

Internacjo

 

 

 

 

Comments