Te same siły ciemności
Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Najpierw testy | ze strachu o zdrowie

Najpierw testy

Od wielu miesięcy piszę i straszę:
1. Najpierw testy
2. Potem szczepionki
3. Potem paszporty zdrowotne
4. Potem nowe szczepionki na nowe warianty Covid21, Covid 23, ad infinitum
5. Potem walka z klimatem bo covid to klimat a klimat to covid
6. Potem walka z węglem bo węgiel to klimat a klimat to covid
7. Potem walka z mięsem bo mięso to klimat a klimat to covid
8. Potem walka z ludźmi, bo woda, bo klimat, bo głód, bo covid
9. Co miesiąc coraz bardziej wytężona walka z tradycyjnymi instytucjami (kościół, rodzina, szkoła, bank, pieniądz, wolne media, demokracja) bo "są przestarzałe" i stoją na drodze postępu.
10. Zostaniemy okradzeni z majątku, stabilnej pracy, własności, czasu, wolności, praw, swobód, wiary, nadziei i przyszłości. Pozwolimy na to wszystko ze strachu o zdrowie.

Robert Jezierski

Ensor Socjale

 

Comments