Previous month:
sierpień 2020
Next month:
listopad 2020

październik 2020

Solidarność, słowo które stworzyło historię

Ludger Hagedorn Przed 40 laty: Solidarność, słowo które stworzyło historię Ludzie są zapamiętywani dzięki pewnym wyjątkowym momentom w ich życiu. Jednym z takich momentów w życiu Józefa Tischnera okazał się 19 października 1980 roku. Tego dnia, na symbolicznym Wzgórzu Wawelskim w Krakowie, Tischner wygłosił kazanie dla nowo powstałej Solidarności, pierwszego... Read more →


Pogadać z maszyną | ALICE, ROSE i MITSUKU, czyli zaglądamy do mózgu bota

01 Alan Turing w 1950 roku napisał słynny artykuł "Computing Machinery and Intelligence", w którym zadaje pytanie: "Czy maszyny mogą myśleć?" To do tego tekstu rozpoczęła się historia słynnego testu Turinga. Jego najbardziej znaną realizacją jest zaś Nagroda Loebnera, przyznawana od 1990 roku botom konwersacyjnym, które wypadają najbardziej naturalnie w... Read more →