Previous month:
listopad 2019
Next month:
styczeń 2020

grudzień 2019

Maciej Frycz Filozofia miłości Józefa Tischnera

Przedmiotem tej książki jest miłość w twórczości księdza Józefa Tischnera. W twórczości, gdyż obejmuje ona nie tylko jego rozprawy filozoficzne, ale także teologiczne i duszpasterskie. Trudno bowiem wyznaczyć granicę między tymi tekstami. Niezmiernie ważne analizy filozoficzne odnajdujemy w duszpasterskich tekstach Tischnera, na przykład w kazaniach, z drugiej strony zaś jego... Read more →


Józef Tischner Filozofia człowieka. Wykłady.

Czwarty tom dzieł zebranych Józefa Tischnera jest trzecim tomem prezentującym jego wykłady, po tomach Etyka a historia (2008) oraz Współczesna filozofia ludzkiego dramatu (2012). Tym razem są to wykłady z filozofii człowieka, które Tischner rozpoczął jeszcze w latach siedemdziesiątych i prowadził je w ramach Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie aż... Read more →


dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL Zmierzch osoby w transhumanizmie

Instytut Myśli Józefa Tischnera, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na wykłady otwarte z cyklu „Jan Paweł II. Posługa myślenia”. 5 grudnia 2019 roku odbył się wykład "Zmierzch osoby w transhumanizmie", który wygłosiła dr... Read more →


„De-wojtylizacja?” dr Tomasz Terlikowski     Warszawa

INSTYTUT MYŚLI JÓZEFA TISCHNERA „De-wojtylizacja?” dr Tomasz Terlikowski (Warszawa) 14 listopada (czwartek), godz.17:00 ul. Sławkowska 14 (I piętro) Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Read more →


Status moralny | nasze obowiązki wobec

Rozważania filozoficzne Adama Workowskiego w odnosieniu do książki Mary Anne Warren „Status moralny. Obowiązki wobec osób i innych istot żywych”. moralna ocen eutanazji prawa moralnego kobiet do bezpiecznej i legalnej aborcji prawa ludzi do jedzenia zwierząt przeprowadzanie na zwierzętach badań biomedycznych obowiązki moralne wobec różnych istot żywych i ekosystemów Read more →