Status moralny | nasze obowiązki wobec
Łopuszna

„De-wojtylizacja?” dr Tomasz Terlikowski     Warszawa

Wyklad_listopad_posluga

 

 

PM_listopad

 

 
 INSTYTUT  MYŚLI  JÓZEFA  TISCHNERA
  

 

 „De-wojtylizacja?”
 
dr Tomasz Terlikowski
     (Warszawa)
  

                                                         

14 listopada (czwartek), godz.17:00
 ul. Sławkowska 14  (I piętro)
 

 

 
Organizatorzy:
Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,
Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II w Krakowie,
Instytut Myśli Józefa Tischnera,

Comments