Previous month:
sierpień 2018
Next month:
październik 2018

wrzesień 2018

Józef Tischner | Studia z filozofii świadomości

"Studia z filozofii świadomości" są zarazem pierwszym tomem Dzieł Zebranych Józefa Tischnera, przygotowywanych przez Instytut Myśli Józefa Tischnera. Książka, wydana z dużą dbałością edytorską, zawiera przedmowę prof. Adama Węgrzeckiego, opowiadającą o historii obydwu tekstów, a także indeksy nazwisk i pojęć. Read more →


Church

Those candle flames were like the lives of men. So fragile. So deadly. Left alone, they lit and warmed. Let run rampant, they would destroy the very things they were meant to illuminate. Read more →