Ajdukiewicz Kazimierz | Obraz świata
ON

TRAKTAT LOGICZNO-FILOZOFICZNY Ludwig Wittgenstein

Book-brown_Alexas_Photos_400

 

Książka dotyczy problemów filozoficznych i pokazuje — jak sądzę — że płyną one z niezrozumienia logiki naszego języka. Cały jej sens można ująć tak: co się w ogóle da powiedzieć, da się jasno powiedzieć; o czym zaś nie można mówić, o tym trzeba milczeć.

 

https://pl.scribd.com/document/132581039/3512893-Wittgenstein-Traktat-LogicznoFilozoficzny

 

Comments