Frederick Copleston HISTORIA FILOZOFII TOM II
TRAKTAT LOGICZNO-FILOZOFICZNY Ludwig Wittgenstein

Comments