Previous month:
styczeń 2018
Next month:
marzec 2018

luty 2018

Zbigniew Herbert

- Zbigniew Herbert - 1924–1939 • Urodzony 29 października 1924 we Lwowie. Ojciec – Bolesław, prawnik, dyrektor banku, profesor ekonomii. Matka, Maria z domu Kaniak. • Rozpoczęcie nauki w gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego. 1939–1944 • Lwów. Kontynuacja na tajnych kompletach rozpoczętej przed wojną nauki w gimnazjum, matura (1943). • Rozpoczęcie... Read more →


Obrazy Boga | miesięcznik Znak | maj 2014 | numer 708

ustyna Siemienowicz: Fryderyk Hunia stawia w swoim tekście diagnozę, że powodem kryzysu religii jest fałszywy obraz Boga, który sobie na Zachodzie stworzyliśmy wraz z silnym przywiązaniem do myślenia dualistycznego o nas i o świecie. Ale diagnoza taka każe od razu przewrotnie spytać: czy istnieje coś takiego jak prawdziwy obraz Boga?... Read more →


Wywiad z ks. prof. dr Januszem St. Pasierbem

Bogumił Wiśniewski, dnia 8 grudnia w 1986 r. przeprowadził wywiad z księdzem prof. dr hab Januszem Stanisławem Pasierbem dla Studenckiego Radia : Bielany. Ks. Janusz St. Pasierb wspomina po latach swoją znajomość między innymi o Czesławie Miłoszu, Witoldzie Gombrowiczu i Rycie Gombrowicz. ks. Janusz St. Pasierb z Witoldem Gombrowiczem -... Read more →