Previous month:
lipiec 2017
Next month:
październik 2017

sierpień 2017

Rośliny w małopolskim gotyckim malarstwie tablicowym

Magdalena Michniewska: Rośliny w małopolskim gotyckim malarstwie tablicowym 1420-1540 Oddawane do rąk Czytelników opracowanie autorstwa Magdaleny Michniewskiej to próba pierwszej kompleksowej analizy przedstawień roślinnych z gotyckich obrazów tablicowych Małopolski z lat 1420–1540. W książce omówiona została ewolucja sposobu obrazowania roślin w czasie objętym przyjętą cezurą, wyróżniono poszczególne typy przedstawień (łąka... Read more →


Anna Bałdyga „Bezużyteczny Cioran”

ioran jako uczestnik i komentator najważniejszych wydarzeń dwudziestowiecznych jest myślicielem szczególnie nawiązującym do tradycji filozofii i religii. Jego „medytacje” spisane w kilkudziesięciu książkach, zbiorach esejów oraz aforyzmów wykorzystują elementy filozofii europejskiej, z równą namiętnością rozważają także główne wątki filozofii Wschodu. Szczególne miejsce zajmują w nich literatura i muzyka, pojęte jako... Read more →


Which Browser is Most Secure?

Source: WhoIsHostingThis.com As of February 2017, the most popular desktop browsers were: Google Chrome – 58.53% Microsoft Internet Explorer – 19.17% Mozilla Firefox – 11.68% Microsoft Edge – 5.55% Apple Safari – 3.45% Opera – 1.22% Undetectable or Other – 0.4% Read more →