Previous month:
marzec 2017
Next month:
maj 2017

kwiecień 2017

List pasterski Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na Wielki Post 2017 roku

Ukochani Archidiecezjanie! Wsłuchując się w czytany w dzisiejszej Liturgii słowa fragment Księgi Rodzaju, odkrywamy przerażający cynizm, z jakim zły duch zwrócił się do pierwszych rodziców. Nie zawahał się on bowiem przedstawić im Boga Stwórcę, Pana wszelkiego dobra i miłości, jako kogoś, kto jest kłamcą i kto nie pozwala osiągnąć człowiekowi... Read more →


Bóg naprawdę jest | Święty Anzelm

Św. Anzelm (1033-1109), Proslogion (ontologia) Rozdział 1 [...] Wyznaję, Panie, i dziękuję za to, że stworzyłeś we mnie ten twój obraz, bym pamiętając o tobie, o tobie myślał i ciebie kochał! Został on jednak do tego stopnia zamazany naporem występków, tak bardzo zaciemniony oparami grzechów, iż nie może czynić tego,... Read more →


Drogi i bezdroża Szkice z filozofii religii dla humanistów Jan Andrzej Kłoczowski

Jan Andrzej Kłoczowski OP Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów (część I) Na książkę składają się artykuły publikowane na łamach różnych pism naukowych lub w monografiach w latach 1970–2014. Autor podejmuje w nich różnorodne kwestie związane z filozoficzną refleksją nad religią. Dotyczą one zjawiska powrotu sacrum w... Read more →