Previous month:
grudzień 2015
Next month:
marzec 2016

styczeń 2016

Roman Ingarden

Roman Ingarden (1893-1970) Roman Ingarden (1893-1970), filozof, profesor uniwersytetu lwowskiego, Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności (korespondent od 1945, czynny od 1949 r.), pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Historyczno-Filozoficznego (1957-1970). Fotografia. Kopia, oryginał fotografii w zbiorach prywatnych prof. Danuty Gierulanki. Via: Pauart Read more →


Tadeusz Sinko

Tadeusz Sinko Tadeusz Sinko ( ur.1877-09-14 Mała k.Ropczyc - zm. 1966-07-22 Kraków ) filolog klasyczny, profesor uniwersytetu lwowskiego, od 1910 członek korespondent Akademii Umiejętności, od 1919 członek czynny PAU. Fotografia, Numer inwentarza: BZS.RKPS.12519.k.101 Credit: Pauart Read more →


Białe Morza w Krakowie

Białe Morza | 1965 Kilku pokoleniom krakowian, a zwłaszcza mieszkańcom Podgórza, „Białe Morza” zapisały się w świadomoęci jako miejsce całkowitego przeobrażenia naturalnego krajobrazu na skutek intensywnej działalności przemysłowej. Zakłady sodowe „Solvay” powstały, gdy Podgórze było jeszcze samodzielnym miastem (w obszar miasta Krakowa włczono je w 1915 r.). „Morza” w nazwie... Read more →