Previous month:
marzec 2015
Next month:
maj 2015

kwiecień 2015

Morze Sargassowe

Morze Sargassowe Morze Sargassowe ( ang. Sargasso Sea) – akwen morski leżący w zachodniej części północnego Atlantyku , mniej więcej pomiędzy 20 i 35 N oraz 30 i 70 W, rozciągając się od wysp Bahama , poprzez Bermudy , aż niemal po Azory . Zasięg morza jest szczególnie trudny do... Read more →