Previous month:
luty 2008
Next month:
kwiecień 2008

marzec 2008

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

clipped from www.rp.pl Tak zwana zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego, o której mówi deklaracja nr 17 dołączona do traktatu z Lizbony, nie ma podstawy prawnej, nie jest zapisana w traktatach założycielskich (TUE, TWE), które negocjowały i podpisywały unijne państwa członkowskie. Nie była przedmiotem dyskusji państw członkowskich ani nie została zaakceptowana przez... Read more →


Ave Crux! | Cracow. Crucifix from Wawel Cathedral.

L. Wyczółkowski | Chrystus, krucyfiks z katedry wawelskiej 1903 | litografia Czcigodni i drodzy Bracia i Siostry, uczestnicy eucharystycznej liturgii, jaką dane mi jest dzisiaj sprawować przy krzyżu wawelskim i przy relikwiach błogosławionej Jadwigi, naszej wielkiej królowej i matki ludów. To miejsce, na którym się spotykamy, przemawiało do całych pokoleń.... Read more →